Hvor skal det hen?

Du kan aflevere big bags på genbrugspladsen i containeren til STORT BRÆNDBART – men hvis din big bag stadig er i god stand, vil vi meget gerne have den. Vi kan nemlig bruge den til håndteringen af bl.a. eternit og asbest.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af containeren STORT BRÆNDBART bliver kørt til et anlæg i Skodsbøl, hvor det bliver forarbejdet og kørt til forbrænding.

Ny søgning
2017-11-24T12:16:46+00:00