Hvor skal det hen?

Du kan aflevere dine brugte batterier i en klar plastpose på låget af din beholder til restaffald, på genbrugspladsen i spanden til batterier – eller i din Miljøkasse, hvis du har sådan en.

Hvad sker der med affaldet?

Batterierne bliver skilt ad, og metallerne bliver brugt igen. Der er producentansvar på batterier, og det betyder, at det er producenten, der betaler for at bortskaffe de brugte batterier.

Ny søgning
2018-02-19T10:44:41+00:00