Hvor skal det hen?

Badedyr, luftmadrasser og andre genstande fremstillet af blødt PVC kan frigive klor, hvis det bliver brændt af. Derfor er det meget vigtigt, at du ikke smider blødt PVC i dagrenovationsbeholderen, men i stedet afleverer det på genbrugspladsen i containeren til deponi.

Hvad sker der med affaldet?

I dag kan vi hverken genbruge eller afbrænde PVC uden at skade miljøet. Derfor bliver blødt PVC indsamlet og opbevaret på vores deponi i Skodsbøl.

Ny søgning
2017-07-11T10:48:31+00:00