Hvor skal det hen?

Du kan roligt smide din aske i beholderen til dagrenovation – dog er det vigtigt, at du sørger for, at asken er kold og pakket godt ind i en lukket pose. Vil du aflevere den kolde, indpakkede aske på genbrugspladsen, skal den i containeren til DEPONI.

Hvad sker der med affaldet?

Nogle mener, man kan anvende aske fra brændeovne som gødning i haven. Men aske indeholder tungmetaller, som havens planter risikerer at optage. Derfor fraråder vi, at du bruger aske som gødning. Er asken afleveret til dagrenovation, sørger filtre på forbrændingsanlægget for, at giftstofferne ikke skader miljøet. Har du afleveret asken til deponi, sørger en membran i bunden af vores deponi i Skodsbøl for, at eventuelle miljøskadelige stoffer ikke siver ned i grundvandet.

Ny søgning
2017-11-29T08:00:01+00:00