Hvor skal det hen?

Asfalt er et miljøfarligt materiale, og derfor skal du altid spørge genbrugsvejlederne, inden du afleverer asfalt. Som privatperson kan du aflevere små mængder asfalt på vores genbrugspladser, og asfalt skal som udgangspunkt i containeren til deponi.

Hvad sker der med affaldet?

Materialer, der bliver afleveret i containeren til deponi, bliver kørt til vores deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Ny søgning
2017-10-26T12:14:07+00:00