Hvor skal det hen?

Som udgangspunkt kan du smide akryl- og voksduge i din beholder til restaffald eller aflevere dem på genbrugspladsen som SMÅT BRÆNDBART.
Dog kan voksduge være fremstillet af blød PVC, der afgiver miljøskadelige stoffer, hvis det bliver brændt. Derfor skal blød PVC som f.eks. badebolde og presenninger altid afleveres på genbrugspladsen i containeren til DEPONI.
Hvis du er i tvivl, om din voksdug er fremstillet af PVC, er du altid velkommen til at spørge personalet på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder og containeren med småt brændbart bliver kørt på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Blødt PVC, der bliver afleveret til deponi, bliver opbevaret på vores deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i rundvandet.

Ny søgning
2018-01-05T12:36:17+00:00